Şubat 25, 2024

Özgürlük İçin

Pardus 19’da virt-builder Kullanarak Sanal Makine Oluşturma

2 min read

Burada virt-install yerine virt-builder kullanarak hızlı bir şekilde sanal makine oluşturacağız.

Kullanabileceğimiz sanal makineleri listeleyelim.

 

$ virt-builder --list | more

x86_64 mimarili olanları listeleyelim.

 

$virt-builder --list |grep x86_64

 

Herhangi bir dağıtım için ek notları görüntülemek için şu komutu kullanabiliriz.

 

$ virt-builder --notes ubuntu-18.04

 

 

$ virt-builder --notes debian-9

 

10GB Disk, 2GB RAM, 2vCPU, bir root hesabı için rastgele bir şifre ile bir Debian 9 VM oluşturalım.

Belirtilen rastgele şifreyi not ediniz. (CwT1n3KXcUT2DY9z)

Şimdi virt-install komutu ile imaj dosyamızı entegre edelim.

 

$ sudo virt-install --import --name debian9-vm1 \

> --ram 2048 \

> --vcpu 2 \

> --disk path=/var/lib/libvirt/images/debian9-vm1.qcow2,format=qcow2 \

> --os-variant debian9 \

> --network bridge=br0,model=virtio \

> --noautoconsole

Listeleyelim.

Cihazımıza bağlanalım.

root hesabı için SSH oturumunu devredışı bırakalım ve sanal makinemiz için SSH anahtarları oluşturalım.

 

# dpkg-reconfigure openssh-server

 

Kullanıcımızı ekleyip bir şifre belirleyelim.

# useradd -r -m -d /home/ramazan -s /bin/bash ramazan
# passwd ramazan
# systemctl enable ssh

# echo 'PermitRootLogin no' >> /etc/ssh/sshd_config
# systemctl restart ssh
# ip a s

Sanal makinemizi yeniden başlatalım.
Artık uçbirim üzerindende erişim sağlayabiliyoruz.

OS değişkenleri listelemek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir.

$ osinfo-query os | less

$ osinfo-query os | grep debian

$ osinfo-query os | grep freebsd

Çalışan sanal makineleri görüntülemek için;

$ sudo virsh list

Sanal makinemizi kapatmak için;

$ sudo virsh shutdown debian9-vm1

Sanal makinemizi başlatmak için;

$ sudo virsh start debian9-vm1

Sanal makinemizi kapatmak için;

$ sudo virsh suspend debian9-vm1

debian9-vm1 sanal makinesini yeniden başlatmak için (güvenli);

$ sudo virsh reboot debian9-vm1

debian9-vm1 sanal makinesini yeniden başlatmak için (güvensiz);

$ sudo virsh reset debian9-vm1

debian9-vm1 sanal makinesini silmek için;

$ sudo virsh undefine debian9-vm1
$ sudo virsh destroy debian9-vm1

virsh komutlarının tamamını listelemek için;

$ virsh help | less

reboot virsh komutu hakkında bilgi edinmek istersek;
/home/ramazan/Belgeler/debian-live-cd-hazirlama/Debian-Live-CD-Hazirlama.pdf
$ virsh help | grep reboot

 

Kaçırdıklarınız