Şubat 25, 2024

Özgürlük İçin

NVIDIA GV100 Eksik Kapalı Kod Sürücüsü Problemi

1 min read

 

$ sudo update-initramfs -u

 

Problemin çözümü için ilgili kaynak dosyasını indirelim.

 

$ wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/snapshot/linux-firmware-eb6419c26ec2872abcff15c2a6dd7030493d03bc.tar.gz

 

 

$ ls

 

 

$ tar xvf linux-firmware-eb6419c26ec2872abcff15c2a6dd7030493d03bc.tar.gz

 

Çıkarttığımız dizini listeleyelim ve ilgili dizine kopyalama işlemini yapalım.

 

$ ls linux-firmware-eb6419c26ec2872abcff15c2a6dd7030493d03bc/nvidia/gv100/

 

 

$ sudo cp -r linux-firmware-eb6419c26ec2872abcff15c2a6dd7030493d03bc/nvidia/gv100/ /lib/firmware/nvidia/

 

Komutu tekrar çalıştıralım.

 

$ sudo update-initramfs -u

 

Yararlandığım kaynaklar;

https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=928672

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/commit/?id=eb6419c26ec2872abcff15c2a6dd7030493d03bc

Kaçırdıklarınız