Hızlı bir şekilde klavyeyi kullanıyorsanız capslock kullanımının geçişlerinde yukarıdaki gibi bir problemle karşılaşıyoruz. Diğer bir ifadeyle capslock hızıyla sizin hızınız eşdeğer olmuyor. Bu problemin çözülebilmesi için Github’da paylaşılmış olan bir çözümden faydalandım.

https://github.com/hexvalid/Linux-CapsLock-Delay-Fixer 

İlk önce ~ dizininde fixer.sh adında bir script oluşturup aşağıdaki kodları ekliyoruz.

#!/bin/bash
#Linux CapsLock Delay Fixer by ErkanMDR /- HELYX
cd "${BASH_SOURCE%/*}" || exit
xkbcomp -xkb $DISPLAY xkbmap
fixpatchline=$(cat fixpatch)
perl -i~ -0777 -pe "s/key .CAPS[^}]+};/$fixpatchline/" xkbmap
xkbcomp xkbmap $DISPLAY
rm xkbmap*
echo "Problem fixed ;)"

Ardından fixpatch adında bir dosya oluşturup aşağıdaki kodları ekleyiniz.

key <CAPS> { repeat=no, type[group1]="ALPHABETIC", symbols[group1]=[ Caps_Lock, Caps_Lock ], actions[group1]=[ LockMods(modifiers=Lock), Private(type=3,data[0]=1,data[1]=3,data[2]=3) ] };

Ardından XFCE menüye tıklayıp tüm ayarlara giriniz.

Oturum ve Başlangıç menüsüne tıklayınız.

Uygulama Otomatik Başlat sekmesine tıklayınız. Ardından ekle seçeneğine tıklayınız.

İsim: Capslock Fixer

Açıklama: Capslock Delaying

Komut: /home/kullaniciadi/fixer.sh

Yukarıdaki komut kısmında fixer.sh hangi dizindeyse buna göre düzenlemelisiniz. İsim, Açıklama ve Komutu girdikten sonra Tamam seçeneğine tıklayınız.

Uygulamamızı ekledikten sonra kontrolümüzü gerçekleştirelim.

Artık Sistemimiz her yeniden başlatıldığında veya ilk açıldığında bu script otomatik olarak çalışacaktır. Bu scriptin çalışmasıyla birlikte Capslock geçişlerinde yaşanılan bu gecikmeyi çözmüş olduk.