Pardus 21 /Debian 11 Wine Yükleme

Wine, Microsoft Windows uygulamalarını Linux’ta çalıştırmanıza izin veren açık kaynaklı bir yazılımdır.

Pardus ve Debian’da paket deposundan WINE yüklendiğinde wine32 kütüphanelerini ister ve WINE çalışırken problemler yaratır. Bu kılavuzda sağlıklı WINE 6 yüklemesi anlatılacaktır.

Winelib  kütüphanesini kullanarak,  Windows uygulamalarını Unix benzeri sistemlere taşımaya yardımcı olacak şekilde derleyebilirsiniz.

Wine 6’teki yeni özellikler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız  Wine 6 sürümüne ve yeni özellikler makalesine bakın.

Adım 1: 32 bit mimariyi etkinleştir

64 bit sistem kullanıyorsanız, 32 bit uygulamalar için desteği etkinleştirin.

sudo dpkg --add-architecture i386

Yukarıdaki komut herhangi bir çıktı döndürmez.

Adım 2: WineHQ deposunu ekleyin

En son WINE paketlerini elle eklenen WineHQ deposundan alacağız.

İlk önce, GPG anahtarını içe aktarın:

wget -qO - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -

Çıktıda “ OK(Tamam) ” almalısınız .

Aşağıdaki komutu çalıştırarak WINE deposunu ekleyin:

Debian için:

sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/

Pardus için:

sudo echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/winehq.key] https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ bullseye main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/wine.list

wget -O- http://depo.anadolupanteri.net/depo/anadolupanteri.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/anadolupanteri-archive-keyring.key

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/anadolupanteri.key] http://depo.anadolupanteri.net/depo/ sukru main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/anadolupanteri.list

Adım 3: Pardus 21.0 /Debian 11’a Wine 6 yükleyin

APT deposunun yapılandırılmasından sonra, son adım Wine 6’ün Debian 10/9 üzerine gerçek kurulumu.

sudo apt update

Ardından Wine’ı Stable şubesinden yükleyin:
sudo apt install --install-recommends winehq-stable

Geliştirme şubesiyle ilgileniyorsanız, şunu çalıştırın:
sudo apt install --install-recommends winehq-devel


Ve evreleme için şunları kullanın:
sudo apt install --install-recommends winehq-staging

Yüklemeden sonra. yüklü sürümünü doğrula.
 wine --version

wine-6.0

Adım 4:Pardus / Debian’da WINE Kullanma

Wine 32 bit uygulamalar için Wine Arch 32bit eklemeniz gerekmektedir.

WINEPREFIX=~/.wine32 WINEARCH=win32 wineboot

32bit uygulamayı çalıştırmak için
WINEPREFIX=~/.wine32 WINEARCH=win32 32bit_uygulama.exe

WINEPREFIX=~/.wine WINEARCH=win64 64bit_uygulama.exe

Sadece 32bit Wine kullanmak istiyorsanız.
<
rm -r -f ~/.wine

WINEPREFIX=~/.wine32 WINEARCH=win32 wineboot

Wine temel kullanımı için yardım sayfasına bakın.

 wine --help

 cd ~/İndirilenler

 wget https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/releases/download/v7.9.5/npp.7.9.5.Installer.exe


 wine ./npp.7.9.5.Installer.exe

Diğer Windows uygulamalarında olduğu gibi kurulum istemlerini izleyin.

Adım 5: Wintricks

Winetricks , Wine’da bazı programları çalıştırmak için gereken çeşitli yeniden dağıtılabilir çalışma zamanı kitaplıklarını indirmek ve kurmak için yardımcı bir komut dosyasıdır.

cd ~/İndirilenler

wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks

sudo chmod +x winetricks

sudo cp winetricks /usr/bin

Winetricks kullanmak için
winetricks corefonts vcrun6

 

About The Author


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et