Wine, Microsoft Windows uygulamalarını Linux’ta çalıştırmanıza izin veren açık kaynaklı bir yazılımdır.

Pardus ve Debian’da paket deposundan WINE yüklendiğinde wine32 kütüphanelerini ister ve WINE çalışırken problemler yaratır. Bu kılavuzda sağlıklı WINE 6 yüklemesi anlatılacaktır.

Winelib  kütüphanesini kullanarak,  Windows uygulamalarını Unix benzeri sistemlere taşımaya yardımcı olacak şekilde derleyebilirsiniz.

Wine 6’teki yeni özellikler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız  Wine 6 sürümüne ve yeni özellikler makalesine bakın.

Adım 1: 32 bit mimariyi etkinleştir

64 bit sistem kullanıyorsanız, 32 bit uygulamalar için desteği etkinleştirin.

sudo dpkg --add-architecture i386

Yukarıdaki komut herhangi bir çıktı döndürmez.

Adım 2: WineHQ deposunu ekleyin

En son WINE paketlerini elle eklenen WineHQ deposundan alacağız.

İlk önce, GPG anahtarını içe aktarın:

wget -qO - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -

Çıktıda “ OK(Tamam) ” almalısınız .

Aşağıdaki komutu çalıştırarak WINE deposunu ekleyin:

Debian için:

sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/

Pardus için:

sudo echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/winehq.key] https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ bullseye main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/wine.list

wget -O- http://depo.anadolupanteri.net/depo/anadolupanteri.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/anadolupanteri-archive-keyring.key

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/anadolupanteri.key] http://depo.anadolupanteri.net/depo/ sukru main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/anadolupanteri.list

Adım 3: Pardus 21.0 /Debian 11’a Wine 6 yükleyin

APT deposunun yapılandırılmasından sonra, son adım Wine 6’ün Debian 10/9 üzerine gerçek kurulumu.

sudo apt update

Ardından Wine’ı Stable şubesinden yükleyin:
sudo apt install --install-recommends winehq-stable

Geliştirme şubesiyle ilgileniyorsanız, şunu çalıştırın:
sudo apt install --install-recommends winehq-devel


Ve evreleme için şunları kullanın:
sudo apt install --install-recommends winehq-staging

Yüklemeden sonra. yüklü sürümünü doğrula.
 wine --version

wine-6.0

Adım 4:Pardus / Debian’da WINE Kullanma

Wine 32 bit uygulamalar için Wine Arch 32bit eklemeniz gerekmektedir.

WINEPREFIX=~/.wine32 WINEARCH=win32 wineboot

32bit uygulamayı çalıştırmak için
WINEPREFIX=~/.wine32 WINEARCH=win32 32bit_uygulama.exe

WINEPREFIX=~/.wine WINEARCH=win64 64bit_uygulama.exe

Sadece 32bit Wine kullanmak istiyorsanız.
<
rm -r -f ~/.wine

WINEPREFIX=~/.wine32 WINEARCH=win32 wineboot

Wine temel kullanımı için yardım sayfasına bakın.

 wine --help

 cd ~/İndirilenler

 wget https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/releases/download/v7.9.5/npp.7.9.5.Installer.exe


 wine ./npp.7.9.5.Installer.exe

Diğer Windows uygulamalarında olduğu gibi kurulum istemlerini izleyin.

Adım 5: Wintricks

Winetricks , Wine’da bazı programları çalıştırmak için gereken çeşitli yeniden dağıtılabilir çalışma zamanı kitaplıklarını indirmek ve kurmak için yardımcı bir komut dosyasıdır.

cd ~/İndirilenler

wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks

sudo chmod +x winetricks

sudo cp winetricks /usr/bin

Winetricks kullanmak için
winetricks corefonts vcrun6

 

By Ortanca Samuray

1990'dan beri Unix- GNU Linux kullanıcısı

%d blogcu bunu beğendi: