Debian/Pardus/Anadolu Panteri bu işlemlere başlamadan önce /etc/apt/sources.list içinde contrib(ana katkı deposu) ve non-free(kapalı kod deposu) depolarının ekli olup olmadınını kontrol edelim, depolar ekliyse herhangi bir düzenlemeye gerek yoktur, eğer yoksa ekleyelim.

$sudo nano /etc/apt/sources.list
# Debian 11 "Bullseye"
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
sudo apt update

Nvidia sürücüsünü yüklemeden önce hangi sürücünün ekran kartımızı desteklediğini tespit edebilmek
için depoda bulunan nvidia-detect paketini yükleyelim.

$sudo apt install nvidia-detect

paket yüklendikten sonra komut satırında nvidia-detect yazıp çıktının sonunda tavsiye edilen sürücüyü yükleyelim.

$nvidia-detect

Detected NVIDIA GPUs:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation TU116M [GeForce GTX 1660 Ti Mobile] [10de:2191] (rev a1)

Checking card: NVIDIA Corporation TU116M [GeForce GTX 1660 Ti Mobile] (rev a1)
Your card is supported by the default drivers.
Your card is also supported by the Tesla 460 drivers series.
Your card is also supported by the Tesla 450 drivers series.
Your card is also supported by the Tesla 418 drivers series.
It is recommended to install the
nvidia-driver
package.

Sürücüleri yüklemeden önce, gereken Build with NVIDIA sürücüsü için uygun çekirdek başlıklarını alın.
Varsayılan çekirdeği kullanan tipik bir 64 bit sistem için şunları çalıştırabilirsiniz:

$ sudo apt install linux-headers-amd64

‘ü kurun

Nvidia

Sürüm 460.91.03

GeForce 600 serisi ve daha yeni GPU’ların ( desteklenen cihazlar ) desteği için. Daha eski cihazlar için Sürüm 390’a (eski GPU’lar ) bakın.

 apt install nvidia-driver firmware-misc-nonfree
Sürüm 390.144

GeForce 400 serisi ve daha yeni GPU’ların ( desteklenen cihazlar ) desteği için.

apt install nvidia-legacy-390xx-driver firmware-misc-nonfree
Nvidia CUDA araç kiti için
sudo apt install nvidia-cuda-dev nvidia-cuda-toolkit

Nvidia Sürücüsünün aktif olup olmadığını kontrol için.

nvidia-smi

Nvidia sürücülerini GUI  oturum açma istemini şununla etkinleştirin

systemctl set-default graphical.target

NVIDIA Sürücüsünü RandR 1.4 Çıkış Kaynağı veya Çıkış Sink Sağlayıcısı olarak Kullanma


Sürücü Yüklendikten sonra özellikle çift ekran kartı olan Dizüstü Bilgisayarlarda elle düzenleme gerekmektir.
/etc/X11/xorg.conf dosyasını oluşturmak için. Komut satırında
Çift ekran kartları olan cihazlarda hangi ekran kartının varsayılan olarak çalışması için aşadaki paketi yüklemeniz gerekiyor.
$wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/nvidia-prime/nvidia-prime_0.8.16.1_all.deb
$sudo gdebi nvidia-prime_0.8.16.1_all.deb

paket kurulduktan sonra varsayılan ekran kartını Nvidia seçmek için aşağıdaki komutu girelim

$sudo prime-select nvidia

NVIDIA sürücüsünü ” PRIME ” olarak da bilinen bir RandR 1.4 çıkış kaynağı sağlayıcısı olarak kullanmak için , X sunucusunun ana ekranı için NVIDIA sürücüsünü ve diğer grafik aygıtı için ” modetting ” sürücüsünü kullanacak şekilde yapılandırılması gerekir . Bu, aşağıdakileri yerleştirerek başarılabilir /etc/X11/xorg.conf:


sudo nvidia-xconfig --prime
komutundan sonra xorg.conf dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyiniz. Aksi takdirde HDMI, eDP portlarından çıkış alamayabilirsiniz ve siyah ekrana düşebilirsiniz.
sudo nano /etc/X11/xorg.conf

# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 460.32.03

Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection

Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
Option "DPMS"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device0"
BusID "PCI:1:0:0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "Stereo" "0"
Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-6"
Option "metamodes" "HDMI-1-0: nvidia-auto-select +1920+0 {rotation=left}, DP-1: 1920x1080_59 +0+0 {ForceCompositonPipeline=On,ForceFullCompositonPipeline=On}"
Option "SLI" "Off"
Option "MultiGPU" "Off"
Option "BaseMosaic" "Off"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection

Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/nvidia"
ModulePath "/usr/lib32/nvidia"
ModulePath "/usr/lib32/nvidia/xorg/modules"
ModulePath "/usr/lib32/xorg/modules"
ModulePath "/usr/lib64/nvidia/xorg/modules"
ModulePath "/usr/lib64/nvidia/xorg"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
EndSection
Section "Device"
Identifier "intel"
Driver "modesetting"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "intel"
Device "intel"
EndSection

xorg.conf dosyasını düzenledikten sonra aşağıdaki komutları girebilirsiniz.

X sunucusu, bu yapılandırmada çıkış havuzu kullanılarak eklenen ekranları otomatik olarak etkinleştirmez.
 Bunu yapmak için xrandrkomut satırı aracını kullanın. Çıktı kaynağı olarak NVIDIA için:
$ xrandr --listproviders
Providers: number : 2
Provider 0: id: 0x1b8 cap: 0x1, Source Output crtcs: 4 outputs: 5 associated providers: 1 name:NVIDIA-0
Provider 1: id: 0x1fb cap: 0xf, Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload crtcs: 3 outputs: 1 associated providers: 1 name:modesetting

 

Benim ekran kartım GTX 1660 Ti oldu için NVIDIA-0

$ xrandr --setprovideroutputsource NVIDIA-0 modesetting
$ xrandr --auto

Parmaklarınız çapraz yapıp dua edebilirsiniz 🙂
Kolay gelsin.

By Ortanca Samuray

1990'dan beri Unix- GNU Linux kullanıcısı