Aralık 10, 2023

Özgürlük İçin

CIFS Kullanarak Linux Üzerinde Windows Paylaşımı Nasıl Bağlanır

4 min read

Linux ve UNIX işletim sistemlerinde,mount  komutu ile cifsseçeneği kullanılarak bir Windows paylaşımı yerel dizin ağacındaki belirli bir bağlama noktasına eklebilir.

Ortak Internet Dosya Sistemi (CIFS) bir ağ dosya paylaşım protokolüdür. CIFS bir SMB biçimidir.

Bu öğreticide, Windows paylaşımlarını Linux sistemlerine elle ve otomatik olarak nasıl bağlayacağımızı açıklayacağız.

Windows paylaşımını bir Linux sistemine bağlamak için önce CIFS yardımcı programları paketini yüklemeniz gerekir.

 • Pardus ve Debian’a CIFS yardımcı programlarını yükleme:
  sudo apt update
  sudo apt install cifs-utils
  
 • CentOS ve Fedora’ya CIFS yardımcı programlarını yükleme:
  sudo dnf install cifs-utils
  

Paket adı Linux dağıtımları arasında farklılık gösterebilir.

Uzak bir Windows paylaşımının bağlanması, normal dosya sistemlerini yüklemeye benzer.

İlk olarak, uzak Windows paylaşımı için bağlantı noktası olarak kullanılacak bir dizin oluşturun :

sudo mkdir /mnt/win_paylasim

Paylaşımı bağlamak için sudo ayrıcalıklarına sahip aşağıdaki komutu root veya kullanıcı olarak çalıştırın :

sudo mount -t cifs -o username=<win_paylaşım_kullanıcı> //WIN_PAYLASIM_IP/<paylaşım_adı> /mnt/win_paylaşım

Parolayı girmeniz istenir:

Password:

Başarı durumunda hiçbir çıktı üretilmez.

Uzak Windows paylaşımının başarıyla bağlandığını doğrulamak için mountveya df -hkomutunu kullanın.

Paylaşım bağlandıktan sonra, bağlanma noktası bağlanan dosya sisteminin kök dizini olur. Uzak dosyalarla yerel dosyalarmış gibi çalışabilirsiniz.

Parola ayrıca komut satırında da sağlanabilir:

sudo mount -t cifs -o username=<win_paylaşım_kullancısı>,password=<win_paylaşım_parola> //WIN_PAYLASIM_IP/<paylasim_adı> /mnt/win_paylasim

Kullanıcı windows çalışma grubunda veya etki alanındaysa, aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz:

sudo mount -t cifs -o username=<win_paylaşım_kullanıcısı>,domain=<win_domain> //WIN_PAYLASIM_IP/<paylaşım_adı> /mnt/win_paylasim

Daha iyi güvenlik için paylaşım kullanıcı adını, parolayı ve etki alanını içeren bir kimlik bilgileri dosyası kullanılması önerilir.

Kimlik bilgileri dosyası aşağıdaki biçime sahiptir:

/etc/win-credentials
username = kullanıcı_adı
password = parola
domain = domain

Dosya kullanıcılar tarafından okunmamalıdır. Doğru izinleri ve sahipliği ayarlamak için şunu çalıştırın:

sudo chown root: /etc/win-credentials
sudo chmod 600 /etc/win-credentials

Kimlik bilgileri dosyasını kullanmak için aşağıdaki gibi tanımlayın:

sudo mount -t cifs -o credentials=/etc/win-credentials //WIN_PAYLASIM_IP/<paylasim_adı> /mnt/win_paylasim

Bağlanan paylaşım varsayılan olarak köke aittir ve izinler 777 olarak ayarlanmıştır.

dir_modeDizin iznini file_modeayarlama ve dosya iznini ayarlama seçeneğini kullanın :

sudo mount -t cifs -o credentials=/etc/win-credentials,dir_mode=0755,file_mode=0755 //WIN_SHARE_IP/<paylaşım_adı> /mnt/win_paylasim

Varsayılan kullanıcı ve grup sahipliği uidve gidseçenekleriyle değiştirilebilir :

sudo mount -t cifs -o credentials=/etc/win-credentials,uid=1000,gid=1000,dir_mode=0755,file_mode=0755 //WIN_PAYLASIM_IP/<paylaşım_adı> /mnt/win_paylasim

Ek seçenekler ayarlamak için , seçeneklerden sonra virgülle ayrılmış bir liste olarak ekleyin -o. Tüm ekleme seçeneklerinin bir listesini almak man mountiçin terminalinize yazın.

Paylaşım mountkomutla manuel olarak bağlandığında , yeniden başlatmadan sonra da devam etmez.

/etc/fstabDosya nerede nasıl ve dosya sistemi Sistem açılışında eklenecektir tanımlamak girişlerinin bir listesini içerir.

Linux sisteminiz başlatıldığında bir Windows paylaşımını otomatik olarak bağlamak için /etc/fstabdosyadaki bağlama satırını tanımlayın . Satır, Windows PC’nin ana bilgisayar adını veya IP adresini, paylaşım adını ve yerel makinedeki bağlama noktasını içermelidir.

/etc/fstab dosyayı metin düzenleyici  ile aç :

sudo nano /etc/fstab

Aşağıdaki satırı dosyaya ekleyin:

/ etc / fstab
# <file system>       <dir>     <type> <options>                          <dump> <pass>
//WIN_PAYLASIM_IP/paylasim_adı /mnt/win_paylasim cifs credentials=/etc/win-credentials,file_mode=0755,dir_mode=0755 0    0

kopya

Paylaşımı bağlamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo mount /mnt/win_paylasim

mountKomut,  /etc/fstab içeriğini okuyacak.

Sistemi yeniden başlattığınızda, Windows paylaşımı otomatik olarak bağlanır.

umountKomutu ile (bağını çözmek) dizin ağacından dosya sisteminden ayırır.

Bağlı bir Windows paylaşımını ayırmak için, umountkomutun ardından bağlandığı dizini veya uzak paylaşımı kullanın:

sudo umount /mnt/win_paylasim

CIFS montaj parçasının fstabdosyada bir girişi varsa kaldırın.

umountKomut kullanımda olduğunda pay ayırmak için başarısız olur. Windows paylaşımına hangi işlemlerin eriştiğini bulmak için şu fuserkomutu kullanın:

fuser -m BAĞLAMA_NOKTASI

İşlemleri bulduktan sonra, killkomutla durdurabilir ve paylaşımı kaldırabilirsiniz .

Paylaşımın bağlantısını keserken hala sorun yaşıyorsanız, meşgul dosya sistemini artık meşgul olmaz derhal çıkarmanızı sağlayan -l--lazy) seçeneğini kullanın .

sudo umount -l BAĞLAMA_NOKTASI

Linux’ta, seçeneği olan mountkomutu kullanarak paylaşılan bir Windows bağlayabilirsiniz cifs.

Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, yorum bırakmaktan çekinmeyin.

 

 

 

Kaynak. Linuxize

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.