Bazı durumlarda ağ yöneticisi, yönlendirici veya güvenlik duvarı özel bir MAC adresini bloke etmiş olabilir. Bu gibi durumlarda MAC adresini değiştirme gibi bir yola başvurabiliriz. MAC adresinin değiştirilme işlemi `spoofing MAC address` yada `faking MAC adress` olarak adlandırılır.

Bu öğreticide Linuxta MAC adresinin nasıl değiştirileceğini göstereceğiz.

Öncelikle Linux sistemimizde ağ arayüz kartımızın donanım adresini yada MAC adresini bulalım.

$ ip link

$ ip link show | grep link/ether

link/ether 5x:xx:xx:xx:xx:x5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff --> enp1s0

Macchanger kullanarak MAC Adresinin değiştirilmesi

Macchanger ağ arayüz kartları için MAC adreslerinin görüntülenmesi, değiştirilmesi ve manipüle edilmesini sağlayan basit bir araçtır. Şu anda hemen hemen tüm GNU/Linux dağıtımlarında bulunmaktadır.

Paketimizi yükleyelim.

Arch Linux

$ sudo pacman -S macchanger

Fedora, CentOS, RHEL

$ sudo yum install macchanger

yada

$ sudo dnf install macchanger

Debian/Ubuntu

$ sudo apt-get install macchanger

Herhangi bir ağ cihazı açıldığında veya kapatıldığında, Macchanger aracının otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlanmasını istemiyorsak, MAC kimliğini herseferinde değiştirmemiz gerekmiyorsa Hayır seçeneğiyle devam edelim.

Kullanım

Rastgele bir MAC adresi atamak için;

$ macchanger -r <arayüz-adı>

 

Değiştirilen MAC adresimizi görüntüleyelim.

$ ip addr

Kendi belirlediğiniz bir MAC adresi olarak değiştirmek istiyorsanız;

$ macchanger --mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX

MAC adresini Orijinal haline getirmek için;

$ macchanger -p enp1s0

Daha fazla bilgi almak için;

$ man macchanger

iproute2 kullanarak MAC Adresinin değiştirilmesi

Ağ kartını aşağıdaki komut ile kapatalım.

# ip link set dev enp1s0 down

Yeni MAC adresimizi tanımlayalım.

# ip link set dev enp1s0 address ce:xx:xx:xx:xx:25

Aktifleştirelim.

# ip link set dev enp1s0 up

Görüntüleyelim.

# ip link show enp1s0

Sistemimizi yeniden başlatalım.

Gerçek MAC adresine geri dönüş yaptı. Eğer her açılışta farklı bir MAC adresi tanımlanmasını istiyorsanız macchanger aracının kurulum esnasında size sorduğu yapılandırma ayarını ‘Evet’ olarak cevaplamanız gerekiyor.

Kaynak: https://www.ostechnix.com/change-mac-address-linux/

By Ramazan ALTINTOP

Student at Computer Engineering

Translate »