Şubat 25, 2024

Özgürlük İçin

Linux’ta Dosya İzinlerini ve Sahipliğini Başka Bir Dosyaya Kopyalama

2 min read

İki veya daha fazla dosyanız olduğunu veya yeni bir dosya oluşturduğunuzu ve eski bir dosya ile aynı izin ve yetkilere  sahip olmasını istediğinizi varsayalım.

Bu makalede, sırasıyla chmod ve chown komutlarını kullanarak izinleri ve sahipliği Linux’ta bir dosyadan diğerine nasıl kopyalayacağınızı göstereceğiz.

Dosya İzinlerini Başka Dosyaya Kopyalama

Dosya izinlerini bir dosyadan, bir başka dosyaya kopyalamak için, aşağıdaki sözdiziminde --reference anahtarını kullanarak chmod komutunu kullanın; burada reference_dosya , dosya için mod belirtmek yerine izinlerin kopyalanacağı dosyadır (örn. Sekizli veya sayısal mod izinleri) .

  $ chmod --reference = reference_dosyaadı hedef_dosyaadı

Örneğin,

 $ ls -l users.list
 $ ls -l keys.list
 $ sudo chmod --reference = users.list keys.list
 $ ls -l keys.list

Dosya İzinlerini Başka Dosyaya Kopyala 

Dosya Sahipliğini Başka Bir Dosyaya Kopyalama

Benzer şekilde, mülkiyeti başka bir dosyadan kopyalamak için, --reference anahtarıyla birlikte chown komutunu ve aşağıdaki sözdizimini kullanın; burada reference_dosyaadı ,  sahip ve grubun kopyalanacağı dosyadır .

  $ chown --reference = reference_dosyaadı hedef_dosyaadı

Örneğin,

 $ ls -l keys.list
 $ touch api.list
 $ ls -l api.list
 $ sudo chown --reference = keys.list api.list
 $ ls -l api.list

Dosya Sahipliğini Başka Bir Dosyaya Kopyala 

Dosya izinlerini ve sahipliğini bir dosyadan gösterildiği gibi birden çok dosyaya da kopyalayabilirsiniz.

 $ sudo chmod --reference = users.list users1.list users2.list users3.list
 $ sudo chown --reference = users.list users1.list users2.list users3.list


Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Kaçırdıklarınız