20 ISPConfig 3’ü indir

En son yayınlanan sürümden ISPConfig 3’ü yüklemek için şunu yapın:

cd /tmp
wget http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz
tar xfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
cd ispconfig3_install/install/

 

21 ISPConfig uygulamasını yükle

Bir sonraki adım ISPConfig yükleyicisini çalıştırmaktır.

php -q install.php 

Bu ISPConfig 3 yükleyicisini başlatır. Yükleyici sizin için Postfix, Dovecot, vb. Gibi tüm hizmetleri yapılandıracaktır. ISPConfig 2 için gerekli olan manuel kurulum (mükemmel kurulum kılavuzları) gerekli değildir.


--------------------------------------------------------------------------------
_____ ___________ _____ __ _ ____
|_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_) /__ \
| | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _ _/ /
| | `--. \ __/ | | / _ \| '_ \| _| |/ _` | |_ |
_| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
\___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
__/ |
|___/
--------------------------------------------------------------------------------


>> Initial configuration
Operating System: Debian 9.0 (Stretch) or compatible
Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
Default values are in [brackets] and can be accepted with ;ENTER;.
Tap in "quit" (without the quotes) to stop the installer.
Select language (en,de) [en]: -- Enter bas
Installation mode (standard,expert) [standard]: -- Enter bas
Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg sunucu1.ornek.tld [sunucu1.ornek.com]: -- Enter bas
MySQL server hostname [localhost]: -- Enter bas
MySQL server port [3306]: -- Enter bas
MySQL root username [root]: -- Enter bas
MySQL root password []: -- MySQL root şifreni gir
MySQL database to create [dbispconfig]: -- Enter bas
MySQL charset [utf8]: -- Enter bas
Configuring Postgrey
Configuring Postfix
Generating a 4096 bit RSA private key
.......................................................................++
........................................................................................................................................++
writing new private key to 'smtpd.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: -- 2 harfli ülke kodunu girin
State or Province Name (full name) [Some-State]: -- Durumun adını girin
Locality Name (eg, city) []: -- Şehrini gir
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: -- Şirket adını girin veya enter tuşuna basın
Organizational Unit Name (eg, section) []: -- Enter Bas
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: -- Benim durumumda sunucu ana bilgisayar adını girin: sunucu1.ornek.com
Email Address []: -- Enter bas
Configuring Mailman
Configuring Dovecot
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring BIND
Configuring Jailkit
Configuring Pureftpd
Configuring Apache
Configuring vlogger
Configuring Metronome XMPP Server
writing new private key to 'localhost.key'
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: -- 2 harfli ülke kodunu girin
Locality Name (eg, city) []: -- Şehrini gir
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: -- Şirket adını girin veya enter tuşuna basın
Organizational Unit Name (eg, section) []: -- Enter bas
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) [server1.canomi.com]: -- Benim durumumda sunucu ana bilgisayar adını girin: sunucu1.ornek.com
Email Address []: -- Enter bas
Configuring Ubuntu Firewall
Configuring Fail2ban
[INFO] service OpenVZ not detected
Configuring Apps vhost
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]:
Admin password [admin]:
Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: -- Enter bas
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.......................++
................................................................................................................................++
e is 65537 (0x10001)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: -- Enter 2 letter country code
State or Province Name (full name) [Some-State]: -- Enter the name of the  state
Locality Name (eg, city) []: -- Enter your city
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: -- Enter company name or press enter
Organizational Unit Name (eg, section) []: -- Hit Enter
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: -- Enter the server hostname, in my case: sunucu1.ornek.com
Email Address []: -- Hit Enter
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []: -- Hit Enter
An optional company name []: -- Hit Enter
writing RSA key

Configuring DBServer
Installing ISPConfig crontab
no crontab for root
no crontab for getmail
Detect IP addresses
Restarting services ...
Installation completed.

Yükleyici, temeldeki tüm hizmetleri otomatik olarak yapılandırır, dolayısıyla manuel yapılandırma gerekmez.

Daha sonra ISPConfig 3'e erişebilirsiniz.

http: //sunucu1.ornek.com: 8080 / veya http: //192.168.1.100: 8080 / (http veya https, kurulum sırasında seçtiğiniz şeye bağlıdır). Kullanıcı adı yöneticisi ve şifre yöneticisi ile giriş yapın (ilk girişinizden sonra varsayılan şifreyi değiştirmelisiniz):

Kullancı adı: admin

Şifre :admin

By Ortanca Samuray

1990'dan beri Unix- GNU Linux kullanıcısı

Translate »