10 Apache2’yi yükleyin, PHP, FCGI, suExec, Pear, phpMyAdmin ve mcrypt

Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear ve mcrypt aşağıdaki gibi kurulabilir:

apt -y install apache2 apache2-doc apache2-utils libapache2-mod-php php7.0 php7.0-common php7.0-gd php7.0-mysql php7.0-imap phpmyadmin php7.0-cli php7.0-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec-pristine php-pear php7.0-mcrypt mcrypt  imagemagick libruby libapache2-mod-python php7.0-curl php7.0-intl php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl memcached php-memcache php-imagick php-gettext php7.0-zip php7.0-mbstring memcached libapache2-mod-passenger php7.0-soap

Aşağıdaki soruları göreceksiniz:

Web server to reconfigure automatically: <- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <- yes
Enter the phpmyadmin application password? <- Sadece Giriş(Enter) tuşuna bas
Enter the password of the administrative user? <- mysql root şifresini gir

Daha sonra, Apache modüllerini suexec, yeniden yazma, ssl, eylemleri ve içeriklerini etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın (WebDAV kullanmak isterseniz, dav, dav_fs ve auth_digest):

a2enmod suexec rewrite ssl actions include dav_fs dav auth_digest cgi headers .

Sunucunun HTTPOXY güvenlik açığı ile saldırıya uğramamasını sağlamak için, /etc/apache2/conf-available/httpoxy.conf yapılandırma dosyasını ekleyerek HTTP_PROXY üstbilgisini apache’de global olarak devre dışı bırakırız

nano /etc/apache2/conf-available/httpoxy.conf

Aşağıdaki içeriği dosyaya yapıştırın:

<IfModule mod_headers.c>
  RequestHeader unset Proxy early
</IfModule>

Ve modülü çalıştırarak etkinleştirin:

a2enconf httpoxy
service apache2 restart

11  Let’s Encrypt yükleme

ISPConfig 3.1, ücretsiz SSL Sertifika yetkilisi için şifrelemeyi destekliyor. Let’s Encrypt işlevi, web siteniz için ISPConfig içinden ücretsiz SSL sertifikaları oluşturmanıza izin verir.

Şimdi Let’s encrypt için destek ekleyeceğiz.

apt install certbot

LE’yi kurmaktan başka bir işlem gerekli değildir. Web sitelerini eklediğinizde, SSL sertifikaları ISPConfig tarafından oluşturulur.

12  PHP-FPM yükleme

Apache ile PHP-FPM kullanmak için, varsayılan olarak yüklenmiş ve sadece etkinleştirilmiş olması gereken mod_proxy_fcgi Apache modülüne ihtiyacımız var. PHP-FPM’yi aşağıdaki gibi yükleyebiliriz:

apt -y install php7.0-fpm

Modülleri etkinleştirdiğinizden ve Apache’yi yeniden başlattığınızdan emin olun:

a2enmod actions proxy_fcgi alias 
service apache2 restart

12.2 PHP Opcode Önbelleği (isteğe bağlı) kurun

Opcache, PHP ara kodunu önbelleğe almak ve optimize etmek için ücretsiz bir PHP opcode cacher. APCu, birçok CMS önbellekleme sistemi tarafından kullanılan Opcache için APC uyumlu işlevleri sağlayan bir uyumluluk modülüdür. PHP sayfanızı hızlandırmak için bu PHP uzantılarının yüklü olması önerilir.

APCu aşağıdaki gibi kurulabilir:

apt-get -y install php7.0-opcache php-apcu

Şimdi Apache’yi yeniden başlat:

service apache2 restart

13 Mailman Yükleme

ISPConfig, Mailman posta listelerini yönetmenize (oluştur / değiştir / sil) olanak tanır. Bu özellikten yararlanmak istiyorsanız, Mailman’ı aşağıdaki gibi yükleyin:

apt-get install mailman

En az bir dil seçin, ör .:

Languages to support: <-- en (English)
 Missing site list <-- Ok

 

Mailman’ı başlatabilmemiz için, postacı olarak adlandırılan bir ilk posta listesi oluşturulmalıdır:

newlist mailman
root@server1:~# newlist mailman
Enter the email of the person running the list: <-- admin email address, e.g. listadmin@ornek.com
Initial mailman password: <-- admin şifre mailman list için
Posta listenizi oluşturmayı bitirmek için, /etc/aliases (or
equivalent) Aşağıdaki satırları ekleyerek ve olasılıkla `newaliases 'programını çalıştırarak dosya ekleyin:
 
## mailman mailing list
mailman:       "|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman"
mailman-admin:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman"
mailman-bounces:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman"
mailman-confirm:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman"
mailman-join:     "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman"
mailman-leave:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman"
mailman-owner:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman"
mailman-request:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman"
mailman-subscribe:  "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman"
mailman-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman"
 
Hit enter to notify mailman owner... <-- ENTER
 
root@server1:~#

 

Kopyaladıktanı sonra / etc / aliases aç …

nano /etc/aliases

… ve aşağıdaki satırları ekleyin:

[...]
## mailman mailing list
mailman:       "|/var/lib/mailman/mail/mailman post mailman"
mailman-admin:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman admin mailman"
mailman-bounces:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman"
mailman-confirm:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman"
mailman-join:     "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman"
mailman-leave:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman leave mailman"
mailman-owner:    "|/var/lib/mailman/mail/mailman owner mailman"
mailman-request:   "|/var/lib/mailman/mail/mailman request mailman"
mailman-subscribe:  "|/var/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman"
mailman-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman"

Calıştır:

newaliases 

ve Postfix yeniden başlat:

service postfix restart

Son olarak, Mailman Apache yapılandırmasını etkinleştirmeliyiz:

ln -s /etc/mailman/apache.conf /etc/apache2/conf-enabled/mailman.conf

Bu, tüm Apache sankonları için alias / cgi-bin / mailman / öğesini tanımlar. Bu, http://sunucu1.ornek.com/cgi-bin/mailman/admin/ adresindeki bir liste için Mailman yönetici arayüzüne erişebileceğiniz anlamına gelir. http://sunucu1.ornek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/ adresindeki e-posta listesinin kullanıcıları için web sayfası bulunabilir.

http://sunucu1.ornek.com/pipermail altında posta listesi arşivlerini bulabilirsiniz.

Apache’yi daha sonra yeniden başlat:

service apache2 restart

Ardından Mailman arka planını başlatın:

service mailman start

14.PureFTPd  Yükleme

PureFTPd ve kota aşağıdaki komutla yüklenebilir:

apt install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool

/etc/default/ pure-ftpd-common dosyasını düzenleyin …

nano /etc/default/pure-ftpd-common

… ve başlangıç modunun bağımsız olarak ayarlandığından ve ayarlandığından emin olun. VIRTUALCHROOT=true:

[...]
STANDALONE_OR_INETD=standalone
[...]
VIRTUALCHROOT=true
[...]

Artık, FTP ve TLS oturumlarına izin vermek için PureFTPd’yi yapılandırıyoruz. Tüm şifreler ve tüm veriler açık metinde aktarıldığı için FTP çok güvensiz bir protokoldür. TLS kullanarak, tüm iletişim şifrelenebilir ve bu sayede FTP daha güvenli hale getirilebilir.

FTP ve TLS oturumlarına izin vermek istiyorsanız

echo 1 > /etc/pure-ftpd/conf/TLS

TLS’yi kullanabilmek için bir SSL sertifikası oluşturmamız gerekiyor. / Etc / ssl / private / dizininde oluşturuyorum, bu yüzden önce bu dizini oluşturuyorum:

mkdir -p /etc/ssl/private/

Daha sonra SSL sertifikasını aşağıdaki gibi oluşturabiliriz:

openssl req -x509 -nodes -days 7300 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
Country Name (2 letter code) [AU]:-- Ülke Kısaltası (Ör., "TR").
State or Province Name (full name) [Some-State]:-- Şehir adını girin Örn. Izmir.
Locality Name (eg, city) []: <-- Şehir adını girin.
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: -- Organizasyon Adınızı girin .
Organizational Unit Name (eg, section) []:-- Organisazyon Bölümünü girin.
Common Name (eg, YOUR name) []: -- Sunucu domain adınızı tam olarak girin (e.g. "sunucu1.ornek.com").
Email Address []: -- Eposta adresinizi girin.

SSL sertifikasının izinlerini değiştirin:

chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

Ardından PureFTPd’yi yeniden başlatın:

service pure-ftpd-mysql restart   

By Ortanca Samuray

1990'dan beri Unix- GNU Linux kullanıcısı

Translate »