Debian LiveCD hazırlama

CD veya DVD den yüklenen ve tamamen Canlı CD veya canlı DVD  önyüklenebilir Linuks(linux) işletim sistemidir. Görünüşte her zevke ve amaca uygun Linuks(linux) sürümleri olmasına rağmen, yine de kullanıcılar kendileri inşaa etmek ister. Bu kılavuz Debian Jessie tabanlı adım adım canlı yüklenebilir ve önyüklenebilir CD/DVD anlatacağız.

Adım 1 – Gerekli Yazılımın kurulması

Kod: [Seç]

# apt-get install xorriso live-build syslinux squashfs-tools  debootstrap  squashfs-tools isolinux genisoimage memtest86+ rsync
Adım 2 – Temel dosya sistemi oluşturma

Yeni bir çalışma dizini oluşturarak başlıyoruz ve debootstrap kullanarak temel Debian dosya sistemi hazırlayacağız. Ağ bağlantısı bağlı olarak, tüm gerekli paketler indirirken biraz zaman alacaktır:

Kod: [Seç]

# mkdir ~/livework && cd ~/livework

Kod: [Seç]

# debootstrap –arch=amd64 jessie chroot
Yeni dosya sistemi ~ / livework / chroot dizininde oluşturuldu. Yeni dosya sistemi içine chroot ve yüklemeyi tamamlamak için zamanı. chroot’tu yeni dosya sistemine ve yüklemeyi bitirme zamanı

Adım 3 – chroot

Kod: [Seç]

sudo mount -o bind /dev chroot/dev && sudo cp /etc/resolv.conf chroot/etc/resolv.conf

Kod: [Seç]

# cd ~/livework

Kod: [Seç]

# chroot chroot

Kod: [Seç]

# mount none -t proc /proc

Kod: [Seç]

# mount none -t sysfs /sys

Kod: [Seç]

# mount none -t devpts /dev/pts

Kod: [Seç]

# export HOME=/root

Kod: [Seç]

# export LC_ALL=C

Kod: [Seç]

# export PS1=”e[01;31m(live):W $ e[00m”

Chroot size bir Linux çekirdeği ve gerekli livecd paketleri getiriyor. Ayrıca root şifresi de kurabilirsiniz:
(live):/ $ apt-get install dialog dbus
(live):/ $ dbus-uuidgen > /var/lib/dbus/machine-id
(live):/ $ apt-get install linux-image-amd64 live-boot
(live):/ $ passwd root
(live):/ $ apt-get install nano
(live):/ $ nano /etc/apt/sources.listdeb http://ftp.tr.debian.org/debian testing main contrib non-free

deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free

(live):/ $ apt-get install sudo
(live):/ $ usermod -a -G sudo
(live):/ $ apt-get install xfce4 xfce4-goodies
(live):/ $ apt-get install lightdm
(live):/ $ apt-get install synaptic apt-xapian-index gdebi gksu menu git gitk  (live):/$ sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager network-manager-gnome network-manager-openvpn-gnome
Yedekleme için
(live):/$ apt-get install rysnc

(live):/$ apt-get install openvpn

(live):/$ apt-get install firmware-linux
(live):/$ apt-get install whisker-menu-plugin
(live):/$ gigolo font-manager ndisgtk
(live):/$ apt-get install cheese –no-install-recommends
(live):/$apt-get install vlc clementine shotwell gimp libreoffice qalculate evince
(live):/$ apt-get install iceweaselTemel basit bir Debian sistemidir. Bunun üzerine vim ve ssh paketlerini yükleyebilirsiniz.(apt-get install vim ssh), bir masaüstü ortamı(apt-get install xfce4), bir web tarayıcısı (apt-get install iceweasel vb). İşiniz bittiğinde, apt önbelleklerini temizleyin ve chroot ‘tan çıkış yapın.

(live):/ $rm -f /var/lib/dbus/machine-id
(live):/ $apt-get clean
(live):/ $rm -rf /tmp/*
(live):/ $rm /etc/resolv.conf
(live):/ $umount -lf /proc
(live):/ $umount -lf /sys
(live):/ $umount -lf /dev/pts
exit
umount -lf chroot/dev
Adım 4 – ISOLINUX

CD / DVD imaj isolinux kullanılarak ayarlanır. Yeni bir dizin oluşturarak başlayın, binary, Linux çekirdeğini, chroot sıkıştırılmış bir kopyasını ve isolinux yürütülebilir :

#mkdir -p image/{live,isolinux}
# cd ~/livework
# mkdir -p binary/live && mkdir -p binary/isolinux
# cp chroot/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 binary/live/vmlinuz
# cp chroot/boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64 binary/live/initrd
# mksquashfs chroot binary/live/filesystem.squashfs -e boot
cp /usr/lib/ISOLINUX/isolinux.bin binary/isolinux/
cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/hdt.c32 binary/isolinux/
cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/ldlinux.c32 binary/isolinux/
cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/libcom32.c32 binary/isolinux/
cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/libutil.c32 binary/isolinux/
cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/vesamenu.c32 binary/isolinux/

Sonra, bir isolinux yapılandırma dosyası oluşturulur:

# cat binary/isolinux/isolinux.cfg
ui vesamenu.c32
prompt 0
menu title Boot Menu
timeout 300

label live-amd64        menu label ^Live (amd64)
menu default
linux /live/vmlinuz
kernel /live/vmlinuz
append initrd=/live/initrd boot=live persistence quiet

label live-amd64-failsafe
menu label ^Live (amd64 failsafe)
linux /live/vmlinuz
kernel /live/vmlinuz
append initrd=/live/initrd boot=live persistence config memtest noapic noapm nodma nomce nolapic nomodeset nosmp nosplash vga=normal
/live/vmlinuz
endtext
Adım 5 – iso görüntüsünü oluşturma
Kod: [Seç]
cd binary && genisoimage -rational-rock -volid “Debian Live” -cache-inodes -joliet -full-iso9660-filenames -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -output ../debian-live.iso . && cd ..
USB belleğe iso görüntüsünü aktarma

Kod: [Seç]

# hwinfo –disk –short
disk:
/dev/sda             HDT722525DLAT80
/dev/sdb             WDC WD800JB-00FM
/dev/sdc             Generic USB SD Reader
/dev/sdd             Generic USB CF Reader
/dev/sde             Generic USB SM Reader
/dev/sdf             Generic USB MS Reader
/dev/sdg             Lexar USB Flash Drive

Kod: [Seç]

# dd if=remaster.iso of=/dev/sdg

About The Author


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et