Üretken Görüntü Manifoldunda Etkileşimli Nokta Tabanlı Manipülasyon “Drag Your GAN” adlı araştırma, bilgisayar bilimindeki GAN (Generative Adversarial Networks – Üretken Çekişmeli Ağlar) ile ilgilidir ve […]